Kategorijos

Baseino vandens balansas

Balansavimo priemonių naudojimo metodai

Vandens chemija – esminis dalykas, kuris sąlygoja tinkamą baseino veikimą ir užtikriną saugų rekreacinio vandens naudojimą. Geriausi rezultatai yra pasiekiami tuomet, kai yra palaikomas vandens balansas – tai yra, tuomet, kai vanduo yra tinkamai prisotintas vienoda rūgščių ir šarmų pusiausvyra. Kuomet vanduo tampa per daug rūgštinis arba per daug šarminis, tuomet ir prasideda įvairios vandens problemos.

Šios problemos gali būti tokios paprastos kaip odos ar akių sudirginimas arba rimtesnės problemos, tokios kaip pūslių atsiradimas ant besimaudančiųjų odos ar įrangos bei baseino dangos pažeidimai, korozija. Pagrindinis faktorius tinkamoje vandens priežiūroje, yra palaikyti tinkamą vandens cheminį balansą ir palaikyti teisingą dezinfekcinių priemonių lygį vandenyje. Tokia priežiūra yra labai svarbi, kad besimaudantys jaustųsi saugūs ir galima būtų išvengti žalos baseinų paviršiui ir įrangai. Todėl reguliari priežiūra yra būtina norint, kad baseino vanduo būtų švarus, skaidrus ir tyras.

Šioje dalyje aptarsime, geros vandens cheminės sudėties aspektus bei kaip jie gali būti pasiekiami. Aiškiai pademonstruosime, jog yra kur kas lengviau ir efektyviau tiesiog išvengti problemų, tokių kaip vandeniu perduodamos problemos, nei jas spręsti vėliau.

Šarmingumas

Bendro šarmingumo ir pH santykiai yra lyg tėvo ir sūnaus, kadangi nors jie ir yra susiję tarpusavyje, jų poveikis nėra vienodas. Vanduo, kuris yra subalansuotas, yra gyvybiškai svarbus, kad galima būtų užtikrinti baseinų ar Spa kokybę bei komfortą besimaudantiems. Bendras šarmingumas yra vienas svarbiausių vandens cheminės sudėties reguliavimo duomuo.

Bendro šarmingumo ir pH atveju, kuomet pasitelkiama tėvo ir sūnaus analogija, bendras šarmingumas atlieka tėvo vaidmenį. Tėvo pareiga yra prižiūrėti, kad jo jaunas sūnus nenukryptų nuo dalykų, kuriuos jis turi atlikti. Taip pat, bendras šarmingumas padeda palaikyti pH stabiliame lygyje. Bendras šarmingumas yra šarminių junginių, kurie sukuria pagrindinius tirpalus, kuomet yra jonizuojami, įvertinimas. Kadangi šarminiai junginiai, dar vadinami apsauginiais junginiais, jonizuojasi, kuomet tai yra būtina jie gali palaikyti stabilų pH.

Dėl šios priežasties, bendras šarmingumas yra apibrėžiamas kaip pH buferis vandenyje. Baseinų ir Spa profesionalų asociacijos (APSP) pateikiami standartai nurodo, jog bendras vandens šarmingumas turėtų būti nuo 60 ppm iki 180 ppm. Idealus šarmingumo intervalas yra 80 – 100 ppm. Šis lygis gali svyruoti, priklausomai nuo naudojamų dezinfekcinių priemonių tipo. Pavyzdžiui, jei pagrindinis chloro šaltinis, naudojamas baseine, yra natrio hipochloritas (skystas chloras), kuris yra šarminis, bendras šarmingumas turėtų būti palaikomas žemesniame lygmenyje – ne aukščiau kaip 100 ppm.

Šarmingumas gali egzistuoti trimis formomis: karbonatų, hidrokarbonatų ir hidroksidų. Esant tam tikriems pH lygiams, kurie dažniausiai yra sutinkami baseinuose, šarmingumas egzistuoja hidrokarbonatų forma.

Geriausias būdas padidinti bendrą šarmingumą, yra panaudoti natrio hidrokarbonatą arba sodą. 180 g natrio hidrokarbonato padidins bendrą šarmingumą 10 mg/l (ppm) 10,000 litrų baseino vandens. Natrio hidrokarbonatas tam labai tinka, kadangi jis gali padidinti šarmingumą, darydamas labai nedidelį poveikį pH.

pH

Tai matavimo vienetas, kuri padeda nustatyti vandens rūgštingumą. Žemas pH skalės lygis rodo vandenilio jonų dominavimą (rūgštingumas). Aukštas pH  skalės lygis rodo, jog dominuoja hidroksilo jonai (šarmingumas).

APSP nustatytas pH standartas yra nuo minimalaus 7.0 lygio iki maksimalaus 7.6 lygio. Idealus pH lygis yra laikomas 7.2 – 7.4.

Labai svarbu yra suprasti, jog pH skalė yra logaritminė, o lygis pH skalėje skiriasi 10 balų faktoriumi. Kitais žodžiais sakant, kiekvienas lygio pakilimas ar kritimas skalėje yra dauginamas iš 10. Pavyzdžiui, kuomet pH lygis yra 6.0, tai reiškia, jog vanduo yra 10 kartų labiau rūgštinis nei esant pH 7.0, tuo tarpu kai pH lygis yra 8.0, vanduo yra 10 kartų labiau šarminis nei tuomet, kai pH yra 7.0. Kuomet pH lygis yra 5.0, tai reiškia, jog ši reikšmė yra 100 kartų labiau rūgštinė, nei pH 7.0 reikšmė. Kiekvienas žingsnis pH skalėje yra didžiulis šuolis.

Baseinuose natrio karbonatas (kalcinuotoji soda) yra naudojamas norint pakelti tiek bendro šarmingumo, tiek pH lygį. Druskos (skystis) rūgštis yra naudojama, norint sumažinti pH lygį. Rūgšties poreikio testas turėtų būti naudojamas nustatant ar į vandenį reikia įberti rūgšties, ar kalcinuotos sodos. Spa ir kubiluose nerekomenduojama naudoti kalcinuotos sodos, kadangi kyla rizika išbalansuoti pH lygį. Spa reiktų naudoti natrio bikarbonatą, norint padidinti vandens pH ir šarmingumą. Sausas natrio bisulfatas (rūgštis) yra naudojamas sumažinti pH ir šarmingumą.

Bendras vandens kietumas

Tai mineralinių druskų, esančių vandenyje įvertinimas, mineralinės druskos gali būti: kalcio, magnio, aliuminio, geležies ir mangano. Maždaug 70 – 75 procentų kietumas paprastai susidaro dėl kalcio, o kalcis yra mineralas, kuris sukelia vandens kietumą.

Idealus vandens kietumo lygis yra 200 – 300 ppm. Kuomet vandens kietumas pasiekia 400 ppm arba daugiau, iš baseino turėtų būti bent dalinai išleidžiamas vanduo. Kuomet būtina pakelti vandens kietumą, į vandenį reiktų įpilti kalcio chlorido.

Bendra mineralizacija TDS

Bendra mineralizacija (TDS) apima visas chemines medžiagas, kurios egzistuoja tirpia forma. Tai gali būti kalcio karbonatas, ištirpusios organinės ir neorganinės medžiagos, druska, susidariusi iš chloro nuosėdų ir besimaudančiųjų paliekamų atliekos. Idealus TDS lygis yra 1,000 – 2,000 ppm. Vanduo, turintis aukštą TDS, yra sūraus skonio, kadangi jame yra daug mineralų. Jūros vandens TDS paprastai yra 35,000 ppm.

Labai svarbu yra stebėti TDS, kadangi jei jų lygis pakyla iki 1,500 ppm virš numatyto lygio, tai gali beveik 50 procentų sumažinti chloro ir kitų dezinfekantų efektyvumą. Atskiedimas išleidžiant dalį vandens ir papildant švaraus vandens bei reguliarus filtro plovimas priešinga srove yra vieninteliai būdai, kurie gali padėti susidoroti su aukštu TDS.

Prisotinimo Indeksas

Langelier Indeksas buvo sukurtas tam, kad būtų naudojamas pramoninėse vandens panaudojimo vietose, tokiose kaip šildymo ir vėsinimo bokštai. Šis indeksas buvo naudojamas išmatuoti vandens prisotinimo kalcio karbonatu lygį. Prisotinimo lygis yra apibrėžiamas įvertinant sekančius keturis aspektus:

  • pH
  • Temperatūra
  • Bendras šarmingumas
  • Vandens kietumas

Daugelis testavimo rinkinių gamintojų pateikia Prisotinimo Indekso lentelę, kuri yra naudojama nustatant ar vanduo yra per daug prisotintas (nuosėdų susidarymas) arba per mažai prisotintas (agresyvus). Faktinis pH lygis yra naudojamas kaip pH faktorius; visi kiti faktoriai, tokie kaip temperatūra, bendras šarmingumas ir vandens kietumas nėra pateikiami Prisotinimo Indekso lentelėje, tačiau šie visi faktoriai yra apžvelgiami kartu su pH lygiu. 12.1 vertės konstanta yra atimama iš bendros vertės, ir parodo vandens prisotinimą.

Bet kuri vertė, esanti tarp -0.5 ir +0.5 yra laikoma subalansuoto vandens lygio atitikmeniu. Jei vertė yra žemiau -0.5, vanduo yra laikomas agresyviu, o jei virš +0.5, kaip sąlygojantis nuosėdų susidarymą. Kuomet TDS vertė yra virš 1,000 ppm, turėtų būti naudojama 12.2 vertės konstanta.