Kategorijos

Baseino vandens oksidacija

Dezinfekcijos priemonės prieš oksiduotojus

Yra labai aiškus skirtumas tarp dezinfekcinių priemonių ir oksiduotojų. Dezinfekcinės priemonės sunaikina ligas sukeliančias bakterijas ir mikrobus; vandens dezinfekcija reiškia, kad iš baseino ar Spa vandens yra šalinamos bakterijos ir mikrobai. Oksiduotojas, savo ruožtu, nesunaikina bakterijų ir nėra dezinfekcinė priemonė. Tik organiniai nešvarumai ir teršalai yra oksiduojami panaudojant šoko pagrindo oksiduotojus.

Oksiduotojas naudoja aktyvų deguonį, kuris leidžia sunaikinti nebakterines atliekas ir paversti jas į nežalingas dujas, kurios gali būti paleistos į atmosferą. Dezinfekcinės priemonės sunaikina bakterijas. Oksiduotojai yra sukurti taip, kad pašalintų nebakterinius teršalus ir organines medžiagas, tokias kaip cheminiai šalutiniai produktai, mikroskopinis purvas, negyvi dumbliai ir besimaudančiųjų atliekos.

Vandens oksidavimas yra dažna praktika, naudojama pramonėje, tačiau daugelis žmonių nevisiškai gerai supranta, kuomet reikia naudoti šias priemones. Pagrindinė oksidavimo priežastis yra ta, jog šio proceso metu chloraminai yra vėl paverčiami į laisvą chlorą. Tai užtikrina, jog visas esamas chloras yra naudojamas vėl kaip dezinfekcinė priemonė.

Chloras ir bromas yra dvi dezinfekcinės priemonės, kurios veikia taip pat, kaip ir oksiduotojai, o tai reiškia, jog abi šios priemonės naikina bakterijas ir pašalina nebakterines atliekas.

Didelio atliekų kiekių problemos sprendimas

Jei baseine yra dideli kiekiai organinių medžiagų ar besimaudančiųjų atliekų, ir į vandenį yra įpilamas chloras ar bromas, cheminės priemonės greitai yra sunaudojamos kaip oksiduotojas, dar prieš tai, kai šios priemonės turi galimybę atlikti savo kaip dezinfekcinės priemonių darbą. Tai reiškia, jog chloro ir bromo dezinfekcinės savybės buvo paaukotos dėl oksidavimo proceso panaudojimo. Kuomet tai įvyksta, baseino vandens saugumui gali būti sukeltas pavojus, kadangi iš jo nėra pašalinamos žalingos bakterijos ir mikrobai. Todėl butina reguliariai ir pastoviai oksiduoti baseino ar Spa vandenį.

Yra keturi oksidavimo būdai, kurie yra naudojami baseinuose: superchloravimas, hiperchloravimas, ekstremalus oksidavimas (ozonas) ir bechloris oksidavimas.

Superchloravimas

Anksčiau, buvo naudojama praktika, pagal kurią didžiuliai kiekiai nebakterinių atliekų buvo naikinami įpilant didžiulius chloro kiekius į vandenį, Šis procesas yra žinomas kaip superhloravimas. Remiantis teorija, oksidavimui reikia septynių chloro molekulių, kad būtų efektyviai oksiduojama viena jungtinio chloro molekulė. Superchloravimo metu į vandenį yra įpilamas toks chloro kiekis, kuris yra 10 kartų didesnis už jungtinio chloro lygį vandenyje (bendras chloro lygis minus laisvas chloro lygis).

Teoriškai, didžiulis chloro lygis yra pakankamas, kad sunaikintų atliekų medžiagas, tokias kaip chloraminai, tačiau vis vien lieka tam tikra dalis laisvojo chloro, kuris vandenyje veikia kaip dezinfekcinė priemonė.

Reiktų pastebėti, jog egzistuoja keletas problemų, susijusių su chloro naudojimu:

  • Sėkmę gana sudėtinga apibrėžti. Pavyzdžiui, gali būti susidariusios tokios didžiulės chloraminų sankaupos, jog būtų tikrai sudėtinga pasiekti tikrąjį efektyvumo lygį. Taip yra dėl to, jog chloraminai gali pradėti formuotis jau tada, kai tik chloras yra įpilamas į vandenį.
  • Taip pat vandenyje gali būti organinių chloraminų sankaupų, kurios negali būti pašalinamos superchloravimo būdu.
  • Didelio chloro kiekio naudojimas baseinuose gali padaryti žalą baseino įrangai ir paviršiams.
  • Baseinas turėtų būti uždaromas tam tikram laikui, kad chloro lygis grįžtų į saugų lygį 0.5-2.0 mg/l (ppm).

Hyperchloravimas

2008 metų rugpjūtį, Ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC) pateikė rekomendacijas, jog hyperchloravimo procesas turėtų būti naudojamas baseinuose, kuriems yra nustatytas tam tikras užteršimas, ir kurio metu turėtų būti naikinamos žalingos cistos ir bakterijos. Kurios paprastai yra atsparios tradicinės dezinfekcijos  priemonių lygiui ir oksidavimo metodams. Hyperchloravimas yra patvirtintas 2008 rugpjūčio 1 dieną ir naudojamas sunaikinti Cryptosporidium bakterijas. Brangus hyperchloravimo procesas reikalauja palaikyti minimalų 10 mg/l (ppm) chloro lygį 25.5 valandas, kai pH yra 7.5 arba žemesnis, o vandens temperatūra yra 25°C arba aukštesnė. Alternatyviu atveju, minimalus 20 mg/l (ppm) chloro lygis gali būti palaikomas 13.00 valandų prie pH 7.5 arba žemesnio lygio ir vandens temperatūros 25°C arba aukštesnes.

Ekstremalus oksidavimas

Ozonas, kuris yra klasifikuojamas kaip ekstremalus oksiduotojas, yra dujų pagrindo oksiduotojas, susidedantis iš trijų deguonies molekulių. Ozonas yra išgaunamas ir naudojamas per ozonatoriu. Yra keletas ozonatorių, naudojamų Spa ir baseinuose, kuriuos galima rasti rinkoje. Ozonas nėra naudojamas kaip priemonė, skirta pilnai vandens dezinfekcijai. Jis naudojamas griežtai kaip dubliuojamas priedas kartu su chloru ar bromu.

Bechloris oksidavimas

Geresnis būdas oksiduoti ir pašalinti nebakterines atliekas yra panaudoti bechlorį šoko tipo oksiduotoją kaip priedą kartu su dezinfekcinėmis priemonėmis. Bechloris šoko pagrindo oksiduotojas oksiduoja jungtinį chlorą, tokiu būdu užtikrina, jog dezinfekcinės priemonės, ypač tos, kurių sudėtyje yra chloro, bus naudojamos išskirtinai vandens dezinfekcijai.

Organiniai nešvarumai ir teršalai yra oksiduojami panaudojant 200 gramų bechlorio šoko pagrindo oksiduotojo 10,000 litrų vandens. Naudojant bechlorius šoko tipo oksiduotojus, taip pat yra gaunamas tam tikras privalumas, toks kaip kur kas greitesnis priemonės veikimas ir baseino prastova. Maudytis baseine galima praėjus vos 15 minučių po priemonės panaudojimo, baseinuose, kurių dydis yra daugiau nei 200,000 litrų, rekomenduojama palaukti 45 minutes prieš leidžiant besimaudantiesiems grįžti į baseiną.

Vienas iš tokių oksiduotojų yra aktyvus deguonis. Tai vienas stipriausių kalio monopersulfato (MPS) produktas rinkoje, kuris savo sudėtyje turi 4.75 procentus deguonies. Kadangi aktyvus deguonis yra toks efektyvus vykdydamas atliekų ir netgi sunkiai įveikiamų organinių chloraminų oksidavimą, jog jis gali būti naudojamas kartu su chloru, palaikant vandens švarą ir dezinfekciją.