Kategorijos

EarthTec produktai

Ekologiškas EarthTec® Algicidas / Baktericidas

Kuomet kova su dumbliais ir bakterijomis tampa beviltiška, Jums gali padėti EarthTec®, kuris yra patvirtintas kaip patikimas tirpalas, turintis daugybę pritaikymo sričių. EarthTec® yra pažangus, turintis žemą pH, algicidas ir baktericidas, sukurtas naudojimui ežeruose, tvenkiniuose, vandens rezervuaruose, drėkinimo kanaluose, nuotekų priežiūros tvenkiniuose ir kitose vandens sistemose.

Aktyvus EarthTec® ingredientas yra biologiškai aktyvi vario jonų (Cu++) forma. EarthTec® turi unikalų hidrotropą, kuris padeda sudaryti didesnę šių jonų koncentraciją, keičiantis vandens sąlygoms. EarthTec® yra užregistruotas JAV aplinkos apsaugos agentūros kaip algicidas ir baktericidas.

Skirtingai nei kiti vario sulfato pagrindo vandens valymo produktai, kuriuos galima rasti šiandienos rinkoje, varis, esantis EarthTec®, yra ištirpintas ir, kas yra svarbiausia, vario jonų paskleidimas yra kontroliuojamas biologinio poreikio, o ne vandens sąlygų. Šios unikalios savybės leidžia Jums pasiekti ilgalaikę kontrolę, kovojant prieš dumblius ir bakterijas, išvengiant pernelyg intensyvios vandens priežiūros.

Tol, kol jie veikia, vario jonai, esantys EarthTec®, išlieka vandenyje neribotą laiką nesudarydami nuosėdų, kurios nusėstų vandens sistemų dugne. Žemiau galima pamatyti EarthTec® produkto palyginimą su panašiais produktais, pateikiamais nuosėdų teste. Unikalios EarthTec® savybės sudaro galimybes produktui tolygiai pasiskirstyti vandenyje be purškimo, maišymo ar plakimo. EarthTec® yra netoksiškas žmonėms ir žuvims, kuomet yra naudojamas taip, kaip yra nurodyta rekomendacijose.

Dėmesio: Abiejuose tirpaluose yra vienodas kiekis vario. Vario testai buvo atlikti panaudojant DR-3000 Spektometrą.

EarthTec® techniniai duomenys

EPA Numeris:64962-1 Algicidas/Baktericidas
Virimo temperatūra:100º C
Užšalimo temperatūra:0º C
Garų slėgis:0.1 mm 20º C
Garų tankis:1.0
Lyginamasis svoris:1.2
pH:0.5
Aktyvūs ingredientai (veiklioji medžiaga):Vario Sulfato Pentyhidratas* 20 % (* Vario metalo atitikmuo 5 %)
Inertiniai ingredientai 80 %
Amoniakas:0.6% (NSF ataskaita) (Masė)
Išvaizda:Skaidrus Mėlynas Skystis
Tirpumas vandenyje:Labai tirpus
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra:Nėra
Liepsnojimo ribos:Nėra
Sprogimo pavojus:Nėra

Sertifikuotas NSF/ANSI Standard 60 – Geriamojo Vandens Priežiūros Chemikalas

EarthTec® yra registruotas JAV Aplinkos Apsaugos Agentūros kaip algicidas ir baktericidas, skirtas ežerų, tvenkinių, vandens rezervuarų, kanalų, baseinų ir kitų vandens sistemų priežiūrai.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print