Kategorijos

EarthTec produktai

Ekologiškas EarthTec® Algicidas / Baktericidas

Kuomet kova su dumbliais ir bakterijomis tampa beviltiška, Jums gali padėti EarthTec®, kuris yra patvirtintas kaip patikimas tirpalas, turintis daugybę pritaikymo sričių. EarthTec® yra pažangus, turintis žemą pH, algicidas ir baktericidas, sukurtas naudojimui ežeruose, tvenkiniuose, vandens rezervuaruose, drėkinimo kanaluose, nuotekų priežiūros tvenkiniuose ir kitose vandens sistemose.

Aktyvus EarthTec® ingredientas yra biologiškai aktyvi vario jonų (Cu++) forma. EarthTec® turi unikalų hidrotropą, kuris padeda sudaryti didesnę šių jonų koncentraciją, keičiantis vandens sąlygoms. EarthTec® yra užregistruotas JAV aplinkos apsaugos agentūros kaip algicidas ir baktericidas.

Skirtingai nei kiti vario sulfato pagrindo vandens valymo produktai, kuriuos galima rasti šiandienos rinkoje, varis, esantis EarthTec®, yra ištirpintas ir, kas yra svarbiausia, vario jonų paskleidimas yra kontroliuojamas biologinio poreikio, o ne vandens sąlygų. Šios unikalios savybės leidžia Jums pasiekti ilgalaikę kontrolę, kovojant prieš dumblius ir bakterijas, išvengiant pernelyg intensyvios vandens priežiūros.

Tol, kol jie veikia, vario jonai, esantys EarthTec®, išlieka vandenyje neribotą laiką nesudarydami nuosėdų, kurios nusėstų vandens sistemų dugne. Žemiau galima pamatyti EarthTec® produkto palyginimą su panašiais produktais, pateikiamais nuosėdų teste. Unikalios EarthTec® savybės sudaro galimybes produktui tolygiai pasiskirstyti vandenyje be purškimo, maišymo ar plakimo. EarthTec® yra netoksiškas žmonėms ir žuvims, kuomet yra naudojamas taip, kaip yra nurodyta rekomendacijose.

Dėmesio: Abiejuose tirpaluose yra vienodas kiekis vario. Vario testai buvo atlikti panaudojant DR-3000 Spektometrą.

EarthTec® techniniai duomenys

EPA Numeris:64962-1 Algicidas/Baktericidas
Virimo temperatūra:100º C
Užšalimo temperatūra:0º C
Garų slėgis:0.1 mm 20º C
Garų tankis:1.0
Lyginamasis svoris:1.2
pH:0.5
Aktyvūs ingredientai (veiklioji medžiaga):Vario Sulfato Pentyhidratas* 20 % (* Vario metalo atitikmuo 5 %)
Inertiniai ingredientai 80 %
Amoniakas:0.6% (NSF ataskaita) (Masė)
Išvaizda:Skaidrus Mėlynas Skystis
Tirpumas vandenyje:Labai tirpus
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra:Nėra
Liepsnojimo ribos:Nėra
Sprogimo pavojus:Nėra

Sertifikuotas NSF/ANSI Standard 60 – Geriamojo Vandens Priežiūros Chemikalas

EarthTec® yra registruotas JAV Aplinkos Apsaugos Agentūros kaip algicidas ir baktericidas, skirtas ežerų, tvenkinių, vandens rezervuarų, kanalų, baseinų ir kitų vandens sistemų priežiūrai.